Cennik usług notarialnych - notariusz w Wrocławiu - Anna Borzemska-WiliczkiewiczNotariusz Wrocław cennik

Sprzedaż lub darowizna spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu to usługa notarialna, jaką oferuje notariusz Anna Borzemska-Wiliczkiewicz. W dniu spisania dokumentów strony zobowiązane są do posiadania: dowodów osobistych lub paszportów, zaświadczenia ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu i o braku zaległości w opłatach eksploatacyjnych, odpisu zwykłego z księgi wieczystej, podstawy nabycia, zaświadczenia naczelnika właściwego urzędu skarbowego o wywiązaniu się stron z obowiązku podatkowego. Kupujący może też zażądać poświadczenia o tym, że w lokalu nie jest nikt zameldowany. Niezbędne będzie też podanie ceny sprzedaży lub wartości rynkowej przedmiotu darowizny oraz numeru konta bankowego. Podstawą będzie też termin wydania lokalu.

Kancelaria Notarialna Anna Borzemska-Wiliczkiewicz
ul. Gwiaździsta 16 / 1
53-413Wrocław
dolnośląskie
Tel.: 786929511
REGON: 021836860
WWW:


Otwarte:
Pon. - Pią. 9:00-17:00