Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej - Studia w języku angielskim na terenie województwa lubelskiegohttp://www.pswbp.pl/index.php/pl/oferta-edukacyjna-rekr/studia-w-jezyku-angielskim

Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej odpowiadając na zapotrzebowanie lokalnego rynku stworzyła wiele kierunków studiów i jednostek uczelnianych. Ponadto celami tej placówki są: integracja działań środowiska lokalnego, prowadzenie, wspieranie i koordynowanie badań naukowych i prac rozwojowych, pozyskiwanie środków na finansowanie badań realizowanych w ramach Centrów Badawczych, współpraca międzynarodowa w zakresie badań naukowych, dydaktyki i kultury, wsparcie dla mobilności pracowników naukowych Uczelni, organizowanie interdyscyplinarnych seminariów, wykładów, kursów specjalistycznych i szkoleń, inicjowanie i współudział w organizacjach krajowych i zagranicznych konferencjach, a także prowadzenie zajęć specjalistycznych przez studentów.

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Sidorska 95 / 97
21-500Biała Podlaska
lubelskie
Tel.: +48833449900
REGON: 030310705
WWW:
FB |


Otwarte:
Pon. - Pią. 8:00-16:00